Qui som

El Laboratori Roqueta-Esteve-Rimbau és un laboratori d'anàlisis clíniques que dóna servei a la província de Girona des de l'any 1939. Oferim un tracte directe amb el pacient i el metge, amb la presència continuada dels nostres facultatius. 

Actualment, la unificació de laboratoris comporta la pèrdua del contacte directe entre pacient-laboratori i metge prescriptor, un contacte essencial per a un bon diagnòstic. És per això que des del Laboratori Roqueta-Esteve-Rimbau prioritzem la qualitat global de l’analítica i sobretot l’atenció personalitzada.

Hem obtingut la certificació UNE EN ISO 9001:2008, renovada cada any des del 2002, i disposem de les últimes tecnologies per garantir el millor resultat en el mínim temps possible. A més, tenim un conveni amb totes les mútues i connexió amb tots els nostres centres.

Oferim atenció domiciliària, servei d’entrega de resultats via convencional o per correu electrònic i servei d’urgències 24 h, els 365 dies de l’any a la Clínica Bofill.


POLÍTICA DE QUALITAT

Laboratori ROQUETA - ESTEVE - RIMBAU és una empresa dedicada a la realització d’Anàlisis Clíniques. La innovació tecnològica permanent, la millora en les prestacions i el manteniment d’elevades cotes de qualitat són factors determinants per el futur d’una empresa emmarcada en aquest sector. La Direcció del laboratori ROQUETA - ESTEVE - RIMBAU informa a tots els membres de l’empresa de la filosofia d’aquesta en matèria de qualitat, mitjançant la realització i difusió de la següent Política de Qualitat:

  • La Direcció del laboratori ROQUETA - ESTEVE - RIMBAU es fitxa com a objectius la Qualitat dels seus serveis i la satisfacció dels seus clients, i per això crearà els mecanismes necessaris per prevenir problemes, corregir defectes i obtenir millores
    constants.
  • La Direcció del laboratori ROQUETA - ESTEVE - RIMBAU adquireix el compromís d’impulsar la millora constant de la qualitat i de facilitar als seus col·laboradors i parts externes interessades els recursos, la informació, la motivació i la formació necessàries per la consecució de la indicada millora. Amb aquesta finalitat, assumeix la responsabilitat d’establir i mantenir un Sistema de Gestió de la Qualitat conforme a la normativa IS0 9001:2015.
  • La Direcció del laboratori ROQUETA - ESTEVE - RIMBAU es compromet a posar els mitjans necessaris per adaptar-se a les necessitats del mercat i a la continua evolució de les característiques tecnològiques del sector.
  • La Direcció del laboratori ROQUETA - ESTEVE - RIMBAU estableix la funció del Director de Qualitat i li facilita els recursos i autoritat necessaris per l’acompliment de les seves funcions, delegant en ell la planificació, supervisió, correcció, seguiment i millora del Sistema de Gestió de la Qualitat.
  • La Direcció del laboratori ROQUETA - ESTEVE - RIMBAU entén que la finalitat última de la Qualitat és la satisfacció de les necessitats i expectatives dels seus clients, i que aquesta és responsabilitat de tots els components de l’empresa. Per això sol·licita la seva col·laboració per la consecució dels objectius citats.

El Comité de Qualitat

La Direcció revisa anualment la Política de Qualitat per aconseguir la seva continua adequació.