TEST SEPTINA9 - DETECCIÓ PRECOÇ DEL CÀNCER COLORECTAL EN SANG

Septina9 és una prova que permet la detecció precoç del càncer de còlon mitjançant una senzilla mostra de sang. Presenta una elevada sensibilitat i especificitat i detecta els diferents tipus de càncer colorectal, independentment de la seva localització.

Septina9 compta amb marcat ϹI-IVD com a prova de garbellat per al càncer colorectal i és el primer i únic test de garbellat en sang aprovat per la FDA (O.S. Food and Drug Administration; agència americana d'aliments
i medicaments) per a la detecció precoç del càncer colorectal.

CANCER DE CÓLON

El càncer colorectal suposa la quarta causa de mort per càncer a escala mundial, amb una incidència anual superior a 740.000 casos en homes i 600.000 en dones. És el tercer tipus de càncer més comú en homes i el segon en dones.

La detecció del càncer colorectal en fases inicials permet tractar de manera efectiva a la majoria dels pacients.

AVANTATGES

  • Marcat CE-IVD com a prova de garbellat per al càncer colorectal
  • Primer i únic test de garbellat en sang aprovat per la FDA per a la detecció precoç del càncer de còlon
  • Senzilla mostra de sang, facilitant la seva repetició d'acord amb les guies
  • Biomarcador tumoral relacionat amb el càncer colorectal
  • Millora l'acceptació dels pacients als programes de garbellat de càncer colorectal
  • Sense preparació ni restriccions alimentàries prèvies a la presa de la mostra

INDICACIONS

L'anàlisi està indicada en:
1. Homes i dones a partir dels 50 anys, que
pertanyin al grup de risc mitjà de càncer
colorectal
2. Pacients preocupats pel càncer colorectal,
independentment de la seva edat

L'anàlisi no està recomanat en dones embarassades, ja que la gestació afecta al resultat.
L'anàlisi no està indicat en pacients d'alt risc de
càncer colorectal. L'anàlisi no substitueix a la colonoscòpia, que segueix sent la prova diagnòstica indicada per a la detecció del càncer de còlon i per al seguiment de persones amb antecedents personals
i/o familiars de la malaltia.

RESULTATS

Resultat Positiu: existeix una major probabilitat que puguis tenir càncer colorectal però no significa que tinguis càncer. És possible
que el teu metge et recomani una colonoscòpia.

Resultat negatiu: existeix una probabilitat del 99,9% que no tinguis càncer colorectal. Comenta amb el teu metge el teu pla de garbellat per al futur.