TEST MELISA

Les persones reaccionen de forma diferent a determinats compostos. Determinar si una persona pateix una al·lèrgia o hipersensibilització a un compost específic és molt important sobretot en el camp de la medicina. Melisa Test pot identificar si les substàncies com els conservants de les vacunes, el mercuri, l'or o el cadmi (utilitzat en tractament dental) originen una al·lèrgia. Al·lèrgies a aquestes substàncies poden ocasionar la Síndrome de Fatiga Crònica (SFC), Esclerosi Múltiple (EM), o malalties de la pell com la psoriasi o èczemes.

HIPERSENSIBILITAT A METALLS

El metall en estat elemental no produeix al·lèrgia. Per produir al·lèrgia ha de sofrir un procés d'ionització, el qual està facilitat pel contacte amb fluids biològics. La ionització confereix inestabilitat al metall, el qual s'uneix a proteïnes per restablir la seva estabilitat. El sistema immune de persones amb susceptibilitat al·lèrgica reconeix aquestes unions com a cossos estranys i reacciona defensant-se, podent ocasionar una sensibilització immunològica permanent.

L'al·lèrgia o hipersensibilitat a metalls resulta en una inflamació crònica, la qual pot associar-se a diverses manifestacions clíniques de tipus crònic:

malalties autoimmunes (esclerosi múltiple, tiroïditis, artritis reumatoide), alteracions psiconeuroimmunológicas (depressió, fibromiàlgia, fatiga crònica), patologia digestiva (malaltia de Crohn) i malalties dermatològiques (psoriasis, èczema).

El diagnòstic de l'al·lèrgia a metalls i el fet d'evitar el contacte amb aquells metalls reactius resulta en una clara millorança de la clínica en un elevat percentatge de pacients (aprox. 70%).

TOXICITAT VS AL·LÈRGIA A METALLS

La toxicitat a metalls és el resultat de l'exposició a dosis altes o molt altes de metalls, de manera que els nivells d'aquests en sang, orina o pèl estan incrementats. Els efectes tòxics afectaran a tota la població amb el mateix nivell d'exposició, i la causa sol ser una exposició laboral o ambiental.

Per contra, l'al·lèrgia a metalls resulta d'una exposició continuada a concentracions baixes de metalls i es manifesta únicament en persones predisposades. Els nivells de metalls en sang, orina o pèl són normals, i el diagnòstic es realitza mitjançant demostració de la sensibilització de les cèl·lules del sistema immune als metalls mitjançant test de transformació limfoblàstica (TTL o Test MELISA).

Les fonts més freqüents de contacte continuo a metalls són: implants i restauracions dentals, pròtesis metàl·liques, productes cosmètics, tatuatges, joies, pírcings, monedes, bovines i tractaments mèdics.

La identificació de l'al·lèrgia a metalls mitjançant el Test MELISA és d'utilitat tant en el diagnòstic de pacients amb malalties cròniques i contacte continuo a metalls com en la prevenció de la simptomatologia en persones predisposades.

El Test MELISA (Memory Lymphocyte Immuno Stimulation Assay) és l'anàlisi capdavantera per al diagnòstic de la hipersensibilitat (reacció al·lèrgica tipus IV) a metalls en l'àmbit mundial.

PERFILS DEL TEST MELISA

Les anàlisis de metalls actualment disponibles amb el Test MELISA són els següents:

  • Perfil amalgames (10 metalls)
  • Perfil aliatges d'or (10 metalls)
  • Perfil implants (14 metalls)
  • Perfil aliatges de titani (7 metalls)
  • Perfil síndrome autista (6 metalls)
  • Perfil vacunes i tractaments sals metàl·liques (5 metalls)
  • Perfil DIU (5 metalls)
  • Perfil screening (10 metalls)
  • Perfil bàsic (perfil screening + 10 metalls més)
  • Anàlisi individual de metalls (24 metalls disponibles: Ag, Al, Au, BaBeCdCoCr, Cu, HgCl2HgFenHgMetIn, Anar, Mb, Ni, PdPbPtSnTiCl3ThimerosalTiO2 i V).

El Test MELISA és una anàlisi en sang que ha estat científicament i clínicament validat per diagnosticar objectivament la hipersensibilitat cel·lular (al·lèrgia tipus IV).

INDICACIONS

L'anàlisi identifica aquells individus que presentaran efectes adversos al contacte amb metalls. En conseqüència, el Test MELISA està especialment indicat en:

Pacients amb malalties cròniques i implants o restauracions dentals
Pacients amb malalties cròniques i pròtesis metàl·liques
Identificació de persones predisposades prèvia a la col·locació d'implants i restauracions dentals, pròtesis metàl·liques, pírcings, etc..