TEST ISAC

L'al·lèrgia és una reacció d'hipersensibilitat a una substància particular que si s'inhala, ingereix o es toca produeix uns símptomes característics. Quan un al·lergogen entra per primera vegada en l'organisme d'una persona al·lèrgica, el sistema immunitari d'aquest respon produint una gran quantitat d'anticossos del tipus IgE, procés conegut com a sensibilització. La successiva exposició al mateix al·lergogen produirà l'alliberament de mediadors químics, en particular la histamina, que produiran els símptomes característics de la reacció al·lèrgica.

Les reaccions al·lèrgiques poden manifestar-se de diferents maneres i tant els símptomes com la seva intensitat poden variar en funció de cada persona. Els símptomes més habituals són: conjuntivitis al·lèrgica, rinitis al·lèrgica, urticària i dermatitis, asma bronquial i anafilaxis.

Causes freqüents d'al·lèrgia en adults són: pol·len, pols i àcars.

S'estima que en 2025 més del 50% de la població europea presentarà algun tipus d'al·lèrgia.

TEST ISAC

El Test ISAC (Immuno Solid-phase Allergen Chip) és la prova de diagnòstic in vitro més avançada per a la determinació simultània d'anticossos IgE específics devant de 112 proteïnes al·lèrgenes presents en més de 50 al·lergògens diferents.

Es tracta d'una anàlisi semiquantitatiu que empra la tecnologia microxip. Els resultats es classifiquen en quatre categories: reacció indetectable, baixa, moderada-alta i molt alta.

L'anàlisi utilitza únicament extractes al·lergènics crus, ja siguin purificats a partir de la seva font natural o recombinants, permetent una millor estandardització del diagnòstic. Els al·lergògens s'agrupen segons les característiques de les seves proteïnes. Això té un interès clínic important, ja que possibilita diferenciar sensibilitzacions primàries de reactivitats creuades, i sensibilitzacions rellevants de no rellevants.

Cada al·lergogen és analitzat per triplicat, i el test pot utilitzar-se per detectar de forma simultània anticossos IgE enfront de: aliments, plantes, animals, insectes, floridures i productes sintètics (per exemple, làtex).

El Test ISAC és el primer test basat a la tecnologia bioxip aprovat per les regulacions de la Unió Europea per al diagnòstic de les al·lèrgies.

AVANTATGES

L'anàlisi simultània de IgE enfront de 112 proteïnes al·lergèniques permet determinar, de forma precisa i ràpida, a partir d'una petita mostra de sang, els al·lergògens que provoquen el quadre clínic del pacient. L'amplíssin espectre de proteïnes al·lergèniques estudiades possibilita posar de manifest sensibilitzacions inesperades i/o descartar unes altres.

En conseqüència, l'anàlisi permet obtenir un perfil de sensibilització individual, amb la consegüent millora en el diagnòstic, possibilitant un tractament personalitzat.

Així mateix, el cost de l'anàlisi és inferior al de l'anàlisi individual de IgE específiques enfront de múltiples al·lergògens.

INDICACIONS

El Test ISAC, està especialment indicat per:

  • Millorar el diagnòstic en els pacients poli sensibilizats a aliments, inhalants i/o verí d'insectes.
  • Evitar errors diagnòstics, especialment en pacients on no s'observa una clara correlació entre la positivitat del test convencional d'al·lèrgia i els símptomes.
  • Evitar errors terapèutics en la composició de les vacunes al·lèrgiques.
  • Avaluar aquells casos més complexos, com són aquells amb una història clínica inconsistent o amb una resposta insatisfactòria al tractament.
  • Avaluar pacients amb anafilaxis idiopàtica.
  • Detectar sensibilitzacions no sospitades.

Informació addicional