OBESGEN

A Espanya, la prevalença de sobrepès i d'obesitat en la població adulta supera el 39 i el 15% respectivament. L'obesitat és una malaltia complexa causada per la interacció de múltiples factors, tan ambientals com a genètics. L'anàlisi genètica ObesGen avalua 90 polimorfismes en 58 gens, relacionats amb: obesitat global i abdominal, osteoporosi, diabetis mellitus i síndrome metabòlica, hipertensió arterial, nivells baixos de colesterol HDL, despesa calòrica i metabolisme energètic, regulació de l'apetit, resposta a una dieta baixa en calories, resposta a l'exercici físic, i consum personalitzat de nutrients. El perfil ObesGen facilita informació de les susceptibilitats genètiques, com a recomanacions personalitzades de les estratègies més eficaces en cada pacient per a una pèrdua de pes eficaç.

ORGANITZACIÓ MUNDIAL DE LA SALUD

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que la obesidad es la epidemia del siglo XXI. Tanto el sobrepeso (IMC>25) como la obesidad (IMC>30) son problemas que afectan a la mayoría de los paises industrializados. Se estima que hay más de mil millones de adultos con sobrepeso en todo el mundo, y, de ellos, al menos 300 millones son obesos (OMS).

 

IMC

Valores límite

<18,5 Pes insuficient
<18,5 - 24,9 Normo Pes
25 - 26,9 Sobrepes grado I
27 - 29,9 Sobrepes grado II (preobesitat)
30 - 34,9 Obesitat tipo I
35 - 39,9 Obesitat tipo II
40 - 49,9 Obesitat tipo III (mòrbida)
>50 Obesitat tipo IV (extrema)

En la població adulta espanyola, la prevalença de sobrepès és del 39.2% i la de l'obesitat del 15.5%.

ETIOLOGIA DE L'OBESITAT

L'obesitat és una malaltia crònica i complexa, fruit de la interacció de múltiples factors de predisposició. Entre aquests factors calen destacar els factors ambientals (nutrició, exercici, estrès, etc.) i els factors genètics. En l'actualitat, els efectes d'aquesta interacció s'inicien cada vegada més freqüentment en la infància.

Si bé la dotació genètica és de gran importància en la predisposició a l'obesitat, no podem modificar els nostres gens. El que si podem és modificar la influència dels mateixos sobre la nostra salut, modificant els nostres factors ambientals, i la nutrició i l'exercici físic són els més importants.

PERFIL GENÈTIC OBESGEN

L'anàlisi genètica consisteix en l'avaluació de 90 polimorfismes en 58 gens. Es tracta, doncs, d'una de les avaluacions genètiques de l'obesitat més completes actualment disponibles.

Aquests polimorfismes estan relacionats amb la susceptibilitat genètica a desenvolupar:

 • Obesitat global
 • Obesitat abdominal
 • Osteoporosi
 • Diabetis / Síndrome metabòlica
 • Hipertensió arterial
 • Nivells baixos de colesterol HDL

Però, a més, l'anàlisi proporciona informació pràctica rellevant sobre les estratègies que permeten el tractament i la prevenció de l'obesitat:

 • Despesa calòrica i metabolisme energètic
 • Regulació de la gana
 • Resposta a una dieta baixa en calories
 • Resposta a l'exercici físic
 • Consum personalitzat de nutrients

En conseqüència, el perfil ObesGen facilita tanta informació de les susceptibilitats genètiques com a recomanacions personalitzades de les estratègies més eficaces per a cada pacient per a la pèrdua de pes.

INDICACIONS

L'anàlisi del perfil genètic ObesGen està indicat en: tots aquells pacients amb sobrepès o obesitat, que desitgin iniciar un pla personalitzat de reducció de pes i d'optimització de la seva salut; i
també en aquells pacients que, després d'arribar al pes idoni, desitgin optimitzar les estratègies de manteniment del normopes.