neoBONA - Diagnòstic prenatal en sang materna

Test no invasiu per la detecció del síndrome de Down i altres alteracions cromosòmiques.

 

Es una prova simple, precisa i segura per la mare i el fetus.

-Test no invasiu: sense risc de pèrdua fetal ni d' infecció intrauterina. El test es realitza amb una senzilla prova de sang, sense risc per la mare ni el fetus.

-Gran sensibilitat: sensibilitat superior al 99% per cribratge de trisomia 21 (Síndrome de Down) i trisomia 13

-Detecció precoç: Aquesta prova es pot realitzar des de la dècima setmana de gestació (primer trimestre)

-Sexe fetal: neo Bona test determina el sexe fetal del bebè a partir de la setmana 10 d'embaràs.

-El Test més complert: Es el test més complert del mercat actualment: pot realitzar-se en qualsevol embaràs de casos de donació d'òvuls i embaràs múltiples.

 

Qui pot fer-se el Test?

- Està indicat a totes les dones embarassades a partir de les 10ª setmana de gestació.

-Pot realitzar-se en casos de FIV per donació d'òvuls.

-Pot realitzar-se en gestacions múltiples.

-No cal estar en dejú

El seu ginecòleg serà qui li recomani, en funció del seu cas en partircular i dels seus antecedents, la realització del test.

 

Per més informació, poden consultar a http://www.neobona.es/