LONGITUD TELOMÈRICA - LIFE LENGTH

Els telòmers són els extrems dels cromosomes, i la seva funció és protegir l'ADN, assegurant la correcta funcionalitat i viabilitat cel·lular. Els telòmers s'escurcen progressivament amb els successius cicles de divisió cel·lular, fins a aconseguir una longitud críticament curta, la qual desencadena la mort cel·lular o la senescència replicativa. La longitud telomèrica és un dels millors biomarcadors del grau d'envelliment de l'organisme, podent ser utilitzada per estimar l'edat biològica. La tecnologia TAT d'anàlisi telomèric és l'única tècnica a gran escala al món que possibilita la quantificació del percentatge de telòmers críticament curts i el seu seguiment en el temps.

TELÒMERS

Els telòmers són els extrems dels cromosomes i estan formats per repeticions en tàndem d'una seqüència (TTAGGG) d'ADN i proteïnes associades. La funció dels mateixos és protegir els extrems dels cromosomes de les activitats de reparació i degradació de l'ADN, assegurant la correcta funcionalitat i viabilitat cel·lular.

En l'organisme els telòmers es van escurçant progressivament amb els successius cicles de divisió cel·lular. La telomerasa és l'enzim capaç de
mantenir la longitud dels telòmers, però les cèl·lules sanes produeixen poca o gens de telomerasa, per la qual cosa les seves telòmers s'escurcen progressivament fins a aconseguir una longitud críticament curta, la qual desencadena la mort
cel·lular o la senescència replicativa (parada cel·lular irreversible).

Per tant, la longitud telomèrica és un dels millors biomarcadors del grau d'envelliment i de salut general de l'organisme, podent ser utilitzada per estimar l'edat biològica d'aquest.

MEDICIONS DE LA LONGITUD

La longitud telomèrica és heterogènia entre els diferents cromosomes d'una cèl·lula. Això implica que en l'avaluació de la mateixa serà necessari analitzar un elevat nombre de cèl·lules.

Longitud telomèrica mitjana. Aquesta informació no és suficient per identificar l'escurçament prematur dels telòmers, ja que els petits canvis en el percentatge de telòmers curts no es reflecteixen necessàriament en la longitud telomèrica mitjana.
Telòmers críticament curts. L'evidència científica mostra que aquesta és la informació que es correlaciona amb l'envelliment.

ANÀLISIS DE LONGITUD

La tecnologia d'anàlisi telomèric (TAT) de Life Length comprèn protocols validats capaços de determinar la longitud dels telòmers a nivell individual en mostres cel·lulars, mitjançant HT Q-FISH (FISH quantitativa d'alta capacitat) en nuclis en interfase. Això possibilita el mesurament, tant de la longitud telomérica mitjana com el percentatge de telòmers curts.

És l'única tecnologia a gran escala al món que possibilita la quantificació de l'abundància de telòmers críticament curts.

Per a això s'ha establert una extensa base de dades per a homes i dones que permet determinar els diferents percentils de longitud telomèrica per a cada edat. I la tecnologia és tan precisa que possibilita obtenir mesuraments de telòmers amb una longitud mínima de 200 parells de bases, amb un coeficient de variació de només un 5%.

UTILITAT DE LA LONGITUD TELOMÈRICA

No tots els individus envelleixen a la mateixa velocitat, independentment que puguin tenir la mateixa edat cronològica. Per tant:

És important disposar de biomarcadors que permetin estimar el grau d'envelliment i l'edat biològica de l'organisme, ja que és un excel·lent indicador de l'estat de salut general.
Aquesta informació serà d'utilitat per minimitzar el risc de desenvolupament prematur de malalties relacionades amb l'edat.
L'estil de vida i la genètica són factors fonamentals que afecten la longitud dels telòmers i a la velocitat a la qual aquests s'escurcen. Així, modificacions dels factors d'estil de vida (macronutrició, micronutrició, estrès, somni, exercici, tòxics, etc.) ajudaran al control de la salut.

INDICACIONS

L'anàlisi està especialment indicat per:

Individus que desitgin gestionar proactivament la seva salut.
Persones amb antecedents familiars de malalties cardiovasculars, autoimmunes, neurodegeneratives, càncer, etc.