ÍNDEX OMEGA-3

Els àcids grassos Omega-3 són molècules fonamentals en el nostre organisme que intervenen en el correcte funcionament de diferents processos fisiològics.

Aquests àcids grassos es consideren essencials posats que el nostre organisme no sempre està en les condicions òptimes per produir-los, i han de ser aportats a través dels aliments o suplements alimentosos.

El test Índex Omega-3 avalua la presència en l'organisme de dos àcids grassos Omega-3 fonamentals: l'àcid eicosapentaenoic (EPA) i l'àcid docosahexaenoic (DHA).

L'índex Omega-3 és considerat avui dia com un dels indicadors més adequats per determinar amb precisió el risc de patir malalties cardiovasculars o cerebrals, ja que un nivell baix d'aquest índex crea un entorn favorable per al desenvolupament de l'arterioesclerosi.

GRUPS D'ÀCIDS GRASSOS

Els àcids grassos són components estructurals de qualsevol organisme viu. En funció de la seva estructura molecular es classifiquen en quatre grups: saturats, trans, monoinsaturades i poliinsaturades.

Els àcids grassos monoinsaturades i els poliinsaturades són greixos saludables i necessàries per a l'organisme. Al grup dels poliinsaturades pertanyen els àcids grassos Omega-3. Aquest tipus d'àcids grassos intervenen en el correcte funcionament de diferents processos fisiològics i es consideren essencials, ja que el nostre organisme no sempre està en les condicions òptimes per sintetitzar-los. Per aquest motiu han de ser aportats a través de la dieta o de suplements alimentosos.

Un nivell òptim d'Omega-3 és clau per preservar la salut i evitar el desenvolupament de malalties.

ÀCIDS GRASSOS OMEGA-3

En les últimes dècades la població occidental ha modificat radicalment els seus hàbits alimentaris, augmentant l'aportació d'hidrats de carboni simples i de greixos saturats i trans, i reduint el consum de fibra i greixos saludables (monoinsaturades i sobretot Omega-3).

Els àcids grassos Omega-3 estan presents en altes concentracions en el peix blau (salmó, areng, sardina, anxova, etc.). Aquests àcids grassos són precursors dels eicosanoids, els quals a través de diferents processos participen en el control de l'homeòstasi vascular, de la coagulació sanguínia i dels fenòmens antiinflamatoris.

En els últims anys s'ha generat un creixent interès en l'estudi de la implicació dels àcids grassos Omega-3 en el desenvolupament de diferents patologies. Aquests estudis han demostrat una elevada associació entre els nivells d'aquest tipus d'àcids grassos i la salut cardiovascular.

ÍNDEX OMEGA-3

Aquest índex avalua la presència en l'organisme de dos dels principals àcids grassos Omega-3: l'àcid eicosapentanòic (EPA) i l'àcid docosahexaenòic (DHA), aportats tant a través de l'alimentació com a través de la seva síntesi en l'organisme a partir de l'àcid alfa-linolènic (ALA).

Aquest índex calcula el percentatge que constitueixen el EPA i el DHA respecte al total dels àcids grassos presents en la membrana dels glòbuls vermells. Es considera un nivell acceptable un valor per sobre del 7,5%.

Un baix índex d'Omega-3 en l'organisme s'associa a un increment del risc a patir un episodi cardiovascular o cerebrovascular.

D'altra banda, s'ha demostrat que existeix una associació entre l'augment del consum d'aquests àcids grassos i una menor predisposició a malalties com la depressió o el trastorn de dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH). El seu consum és també fonamental durant l'embaràs i la lactància, per al correcte desenvolupament neuronal del bebè.

RESULTATS

Interpretació dels resultats
Els valors de l'Índex Omega-3 es classifiquen en 4 categories:

  • Índex entre 1 i 4: Risc molt augmentat de patir accidents cardiovasculars i cerebrovasculars, de malalties degeneratives cerebrals, i molt alta predisposició a la depressió.
  • Índex entre 5 i 7: Risc significativament augmentat de sofrir accidents cardiovasculars i cerebrovasculars, de malalties degeneratives cerebrals, i alta predisposició a la depressió.
  • Índex entre 7 i 8: Baixa probabilitat de patir accidents cardiovasculars i cerebrovasculars, malalties degeneratives cerebrals, i baixa predisposició a la depressió.
  • Índex superior a 8: Excel·lent resultat. Molt baixa probabilitat d'accidents cardiovasculars i cerebrovasculars, de malalties degeneratives cerebrals, i de predisposició a la depressió.

INDICACIONS

L'Índex Omega-3 està indicat en totes aquelles persones que desitgin gestionar proactivament la seva salut així com en les següents situacions:

  • Pacients amb malalties cardiovasculars
  • Pacients amb malalties cròniques, incloent-hi asma, alteracions metabòliques, de la immunitat o inflamatòries
  • Pacients amb baix estat d'ànim o depressió
  • Nens amb sospita de trastorn de dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH)
  • Durant l'embaràs, amb la finalitat d'assegurar la correcta aportació nutricional al fetus

Informació addicional