DISBIOSI INTESTINAL

Per a una adequada digestió i absorció dels nutrients necessitem una flora intestinal determinada. L'alteració de la flora intestinal o disbiosis pot ocasionar trastorns digestius o altres patologies. Disbiosis Test determina la concentració de cadascuna de les espècies que conformen la flora intestinal, podent ajudar al diagnòstic i a la determinació de problemes intestinals associats a disbiosis intestinal. La nostra flora intestinal fisiològica també té una funció protectora front gèrmens patògens. Per a un estudi més exhaustiu que inclogui la presència de paràsits sol·liciti Disbiosis Test Avançat.

FLORA INTESTINAL

La flora o microbiota intestinal és el conjunt de bacteris que viuen en l'intestí, en una relació de simbiosi amb el nostre cos. La gran majoria d'aquests bacteris no són nocives per a la salut, i moltes són beneficioses.
Existeixen dos tipus de flora intestinal: la resident o autòctona, i la passatgera o transitòria. La primera s'adhereix a les cèl·lules epitelials de la mucosa intestinal i està formada per microorganismes ben adaptats i innocus; la segona ni es fixa ni s'estableix en l'intestí, i està formada per microorganismes no patògens.

Existeix una relació de benefici mutu entre el nostre organisme i la flora resident normal de l'intestí.

 

FLORA INTESTINAL, SALUD I MALALTIA


L'intestí proporciona hàbitat i nutrició a la flora resident, mentre que aquesta participa en funcions beneficioses per al nostre organisme, com: prevenir la invasió de microorganismes patògens; millorar la funció de les cèl·lules intestinals; reforçar el sistema immunitari; sintetitzar vitamines i proteïnes; estimular els moviments de la musculatura intestinal, millorant processos diarreics o de restrenyiment; reduir la sensació de flatulència i malestar intestinal; i inhibir la inflamació intestinal, entre altres.

La flora intestinal pot variar d'una persona a una altra, ja que depèn de factors intrínsecs (secrecions intestinals) però, fonamentalment, de factors extrínsecs (edat, gènere, dieta, estil de vida, estat immunològic, trànsit intestinal, antibiòtics, antiinflamatoris, etc.).

Els canvis qualitatius i quantitatius en la flora intestinal, en la seva activitat metabòlica i en la seva distribució local és el que es coneix com a disbiosis intestinal. Aquesta està implicada en la patogènesis de nombroses malalties sistèmiques (obesitat, síndrome metabòlica, patologia cardiovascular, malaltia vascular perifèrica, asma i atòpia, alteracions neurològiques, alteracions del metabolisme dels fàrmacs, etc.) i també digestives (malaltia inflamatòria intestinal, patologia biliar, càncer de còlon, etc.).

L'alteració de la flora resident normal pot tenir efectes nocius importants per a la salut.

PERFILS DE DISBIOSI INTESTINAL

L'estudi de la disbiosis intestinal consisteix en el cultiu microbiològic de la femta en mitjans generals i selectius i en el posterior estudi quantitatiu de la flora intestinal, podent-se sol·licitar els següents perfils:

Perfil bàsic de Disbiosis Intestinal (DISB)
· Flora resident normal
· Flora passatgera
· Flora enteropatògena
· Llevats (Candida sp.)
· Fongs (Geotrichum sp., Aspergillus sp., Mucor sp.)

Perfil intermedi de Disbiosis Intestinal (DISBAT)
· Perfil bàsic DISB
· Paràsits protozoaris
· Paràsits helmints
· Virus (adenovirus i rotavirus)

Perfil avançat de Disbiosis Intestinal (DISBA2T)
· Perfil intermedi DISBAT
· Antigen del Helicobacter pylori
· Antigen del Clostridium difficile

L'estudi exhaustiu de la femta és una eina útil i no invasiva per avaluar la salut del tracte intestinal. El desequilibri de la flora intestinal pot corregir-se mitjançant mesures dietètiques (per exemple prebiòtics i probiòtics) i d'estil de vida, entre altres.

Els perfils de Disbiosis Intestinal inclouen una interpretació personalitzada dels resultats de l'anàlisi.

INDICACIONS

L'avaluació de la disbiosis intestinal està especialment indicada en:

· Persones que desitgin gestionar proactivament la seva salut
· Pacients amb alteracions digestives
· Pacients amb malalties inflamatòries i/o immunitàries sistèmics
· Pacients amb altres malalties sistèmics cròniques relacionades amb la disbiosis intestinal.