ALTERACIÓ DE LA SON

* EN PROMOCIÓ FINS A FINALS AGOST

L'ésser humà inverteix prop d'un terç de la seva vida a dormir. El somni és una activitat necessària, ja que durant aquest període es restableix l'equilibri físic i psicològic bàsic per a les persones. La durada del somni nocturn varia en funció de l'edat, l'estat de salut, l'estat emocional i altres factors. D'aquesta forma, el temps ideal de somni és aquell que permet realitzar les activitats diàries amb normalitat, considerant-se raonable un descans nocturn de 8 hores.

 MELATONINA

La melatonina és una hormona que se sintetitza a partir de la serotonina, principalment en la glàndula pineal, encara que no únicament. La producció de melatonina per la glàndula pineal és estimulada per la foscor i inhibida per la llum, de manera que actua com inductor del somni i forma part del grup de senyals que regulen el ritme circadià. Els factors que modulen la secreció de melatonina són: ambientals (com la il·luminació, les estacions de l'any i la temperatura) i endògens (com l'estrès i l'edat).

Així mateix la melatonina participa en una gran quantitat de processos cel·lulars, neuroendocrins i neurofisiològics. Així, la melatonina és també un potent antioxidant endogen. A més de neutralitzar radicals lliures, és capaç d'activar determinades enzims antioxidants i inhibir altres amb acció prooxidant, per la qual cosa és crucial per a la prevenció de l'estrès oxidatiu i de l'envelliment.

ALTERACIONS

La melatonina comença a secretar-se de manera cíclica a partir dels 6-12 mesos de vida, augmentant els seus nivells amb l'edat fins a estabilitzar-se entre la pubertat i els 40 anys, edat en la qual comença a disminuir la seva síntesi. La secreció de melatonina aconsegueix el pic màxim a la meitat de la nit (entre les 03.00h i les 05.00h) i després decau progressivament.

A partir dels 50 anys la corba de nivells de melatonina es desplaça cap a l'esquerra, de manera que els nivells de melatonina s'eleven de forma precoç i disminueixen també amb anterioritat. És el que es coneix com a síndrome d'avanç de fase, que és especialment freqüent en persones d'edat avançada, i s'associa amb una disminució de la capacitat de vigilància durant el dia, un endormiscament més ràpid de l'habitual i una falta de somni de matinada.

La síndrome de retard de fase és un problema cada vegada més freqüent i que afecta especialment a adolescents i adults joves. En aquests pacients, la corba de nivells de melatonina es desplaça cap a la dreta (elevació i disminució tardanes), associant-se mancant somni a la nit i a una disminució de la capacitat de vigilància i del rendiment al matí.

Altres alteracions dels nivells de melatonina són: una hipersecreció, la qual s'associa a una adaptació més difícil a les rutines, especialment als torns laborals; i una hiposecreció, la qual s'associa a una major vulnerabilitat a l'estrès, a la depressió i a la síndrome d'esgotament professional (burn out).

L'administració de melatonina exògena aconsegueix reajustar la majoria de ritmes biològics, i s'associa a una major freqüència, qualitat i realisme dels somnis.

BIORITME DE LA MELATONINA

La provad'alteració del son, consisteix en la determinació dels nivells de melatonina en saliva en diferents moments de la nit. Les mostres les recull el mateix pacient al seu domicili i les entrega en el laboratori el matí següent. L'anàlisi permet obtenir el bioritme de melatonina del pacient i detectar qualsevol desviació respecte al patró normal, tant en horaris com en intensitat.

També és possible realitzar l'avaluació del nivell de melatonina en un moment determinat de la nit i durant el dia a criteri de l'especialista.

INDICACIONS

L'anàlisi Alteracions del Somni està indicat en:

  • Persones amb alteracions del somni.
  • Persones amb canvis rotatius dels horaris de treball, que presentin alteracions del somni.
  • Persones amb estrès de llarga durada, depressió o síndrome d'esgotament professional.
  • Persones que viatgin freqüentment (jet-lag).
  • Persones que desitgin gestionar proactivament la seva salut (especialment a partir dels 40 anys).