Recollida d'esput per estudi microbiològic

  • Necessitareu un envàs estèril de tancament hermètic per recollir la mostra d'esput.
  • Podreu trobar-lo en farmàcies o sol·licitar-lo al laboratori.
  • És convenient no estar en tractament amb medicaments antibiòtics.


Per a la correcta recollida de la mostra (esput) seguiu aquestes recomanacions:

  • Abans de recollir la mostra és necessari que us renteu la boca només amb aigua.
  • L’esput ha de ser d’una expectoració profunda. No serveixen les mostres amb molta saliva.
  • La mostra ha de ser d’una única expectoració.
  • Recolliu la mostra directament en el contenidor estèril.
  • El transport al laboratori s’ha d’efectuar al més ràpid possible i sempre durant el mateix dia de la recollida de la mostra. Si no fos possible, seria necessària una mostra nova.