Recollida de femta per sang oculta

  • Necessitareu un envàs estèril de tancament hermètic per a recollir la mostra de femta.
  • Podreu trobar-lo en farmàcies o sol·licitar-lo al laboratori.
  • No seguiu cap dieta especial durant el dia de recollida de la mostra.
  • En molts casos el metge pautarà la recollida de tres mostres en tres dies diferents, si és el cas, necessitareu el material per triplicat.


Per a la correcta recollida de la mostra (hemoglobina en femta) seguiu aquestes recomanacions:

  • Recolliu la femta provinent d’una deposició en un recipient net i sec.
  • Eviteu la contaminació de la femta amb orina o paper higiènic.
  • Eviteu guardar les mostres a la nevera.
  • Porteu la mostra al laboratori <l més aviat possible (sempre durant el mateix dia de l'obtenció de la mostra).
    .