Instruccions recollida de mostres

Instruccions per Test de l'Alé

Instruccions per Test de l'Alé

ENTREGA DE RESULTATS EN 24H.

 • No podeu prendre protectors gàstrics (tipus Omeprazol, Lansoprazol, Pantoprazol, Esomeprazol, Rabeprazol) ni antibiòtics 10 dies abans de realitzar la prova.
 • No us podeu rentar les dents
 • Heu d'estar en dejú un mínim de 8 hores
 • No podeu fumar
 • No podeu beure aigua
 • No podeu menjar xiclet

 

Es requereix autorització prèvia per les següents mútues:

 • Agrupació Mútua
 • Allianz
 • Atlantida
 • Generali
 • Medifiatc
 • Sanitas
 • Vital Seguros

 

 

Recollida de femta per cultiu

Recollida de femta per cultiu

 • Necessitareu un envàs estèril de tancament hermètic per recollir la mostra de femta.
 • Podreu trobar-lo en farmàcies o sol·licitar-lo al laboratori.
 • No cal fer una dieta especial durant el dia de recollida de la mostra.
 • És convenient que no feu cap tractament amb medicaments antibiòtics.
 • Heu d’evitar la contaminació de la femta amb orina o paper higiènic.

 

Per a la correcta recollida de la mostra (coprocultiu) seguiu aquestes recomanacions:

 • Recolliu la femta en un recipient net i sec.
 • Seleccioneu una quantitat de femta, equivalent a la mida d'una avellana, de totes les zones (s’ha de recollir tot tipus de femtes, fins i tot les de tipus diarreic o amb sang).
 • Introduïu les femtes al contenidor estèril.
 • Tanqueu l’envàs hermèticament i mantingueu a la nevera el contenidor amb la mostra fins que la porteu al laboratori. 

Recollida de femta per paràsits

Recollida de femta per paràsits

 • Normalment el metge demana recollir tres mostres en tres dies diferents, per tant, si és el cas el material es necessitarà per triplicat.
 • Recolliu la femta en un recipient net i sec.


Per a la correcta recollida de la mostra (paràsits en femta) seguiu aquestes recomanacions:

 • Seleccioneu una petita quantitat de femta (equivalent a la mida d’una avellana) i poseu-la dins l’envàs estèril.
 • Comproveu que el recipient ha quedat ben tancat.
 • Porteu el recipient al laboratori, al més aviat possible.
 • Eviteu mantenir les mostres a la nevera. 

Recollida de femta per sang oculta

Recollida de femta per sang oculta

 • Necessitareu un envàs estèril de tancament hermètic per a recollir la mostra de femta.
 • Podreu trobar-lo en farmàcies o sol·licitar-lo al laboratori.
 • No seguiu cap dieta especial durant el dia de recollida de la mostra.
 • En molts casos el metge pautarà la recollida de tres mostres en tres dies diferents, si és el cas, necessitareu el material per triplicat.


Per a la correcta recollida de la mostra (hemoglobina en femta) seguiu aquestes recomanacions:

 • Recolliu la femta provinent d’una deposició en un recipient net i sec.
 • Eviteu la contaminació de la femta amb orina o paper higiènic.
 • Eviteu guardar les mostres a la nevera.
 • Porteu la mostra al laboratori <l més aviat possible (sempre durant el mateix dia de l'obtenció de la mostra).
  .

Recollida d'esperma per cultiu

Recollida d'esperma per cultiu

 • Necessitareu un envàs estèril que tanqui hermèticament per a recollir la mostra d’esperma.
 • Podreu trobar-lo en farmàcies o sol·licitar-lo al laboratori.
 • No seguiu una dieta especial durant el dia de recollida de la mostra.
 • És convenient no estar en tractament amb medicaments antibiòtics.


Per a la correcta recollida de la mostra seguiu aquestes recomanacions: 
 

 • Recolliu el semen per masturbació manual i directament en un flascó estèril.
 • No serà vàlida l'obtenció del semen mitjançant l’ús de preservatius, coitus interruptus o altres formes d’estimulació.
 • Heu de recollir tot el semen.
 • Porteu l’envàs tapat i en posició vertical al laboratori, al més aviat possible.
 • Eviteu guardar el flascó amb la mostra a la nevera. 

Recollida d'esperma per espermiograma o seminograma

Recollida d'esperma per espermiograma o seminograma

 • Necessiteu un envàs estèril de tancament hermètic per recollir la mostra d’esperma.
 • Podreu trobar-lo en farmàcies o sol·licitar-lo al laboratori.
 • No seguiu una dieta especial durant el dia de recollida de la mostra.
 • És necessari que el pacient mantingui una abstinència sexual completa prèvia a la recollida del semen. Es recomana entre 3 i 7 dies.
 • Per a les anàlisis postvasectomia és necessari que el pacient hagi tingut com a mínim 20 o 30 ejaculacions després de la intervenció quirúrgica.


Per a la correcta recollida de la mostra seguiu aquestes recomanacions el dia de recollida del semen:

 • Recolliu el semen per masturbació manual i directament en un flascó estèril.
 • No serà vàlida l'obtenció del semen mitjançant l’ús de preservatius, coitus interruptus o qualsevol altra forma d’estimulació.
 • L’excitació sexual ha de ser intensa, per tant, preneu-vos el temps que calgui.
 • Heu de recollir tot el semen.
 • Porteu el flascó tapat i en posició vertical al laboratori, durant la primera hora després de l'obtenció de la mostra.
 • Si transcorren més de dues hores, no s’admetrà la mostra i serà necessari tornar a començar el procés.
 • S’ha d’evitar guardar l’envàs amb la mostra a la nevera. 

Recollida d'esput per estudi microbiològic

Recollida d'esput per estudi microbiològic

 • Necessitareu un envàs estèril de tancament hermètic per recollir la mostra d'esput.
 • Podreu trobar-lo en farmàcies o sol·licitar-lo al laboratori.
 • És convenient no estar en tractament amb medicaments antibiòtics.


Per a la correcta recollida de la mostra (esput) seguiu aquestes recomanacions:

 • Abans de recollir la mostra és necessari que us renteu la boca només amb aigua.
 • L’esput ha de ser d’una expectoració profunda. No serveixen les mostres amb molta saliva.
 • La mostra ha de ser d’una única expectoració.
 • Recolliu la mostra directament en el contenidor estèril.
 • El transport al laboratori s’ha d’efectuar al més ràpid possible i sempre durant el mateix dia de la recollida de la mostra. Si no fos possible, seria necessària una mostra nova. 

Recollida orina 24 hores

Recollida orina 24 hores

 • Necessitareu un envàs estèril, que tanqui hermèticament, de dos litres (2L) per recollir l’orina.
 • Podreu obtenir-lo a la farmàcia.
 • Si esteu menstruant, espereu tres o quatre dies que desaparegui la menstruació, ja que els resultats de l’analítica podrien quedar alterats.
 • És convenient no estar en tractament amb medicaments antibiòtics.
 • No seguiu cap dieta especial el dia anterior ni el mateix dia de la recollida de la mostra si no és que us ho han recomanat.
 • Conserveu la mostra a la nevera mentre no la porteu al laboratori.


Per a la correcta recollida de la mostra (orina 24 hores) seguiu aquestes recomanacions:

Dia anterior a l’entrega de l’orina

 • Aixequeu-vos al matí a la mateixa hora, aproximadament, que tingueu previst fer-ho l’endemà.
 • La primera micció del matí no s'ha de recollir, es rebutja.
 • Recolliu a l’envàs de dos litres, tota l’orina procedent de les diverses miccions realitzades durant tot el dia i tota la nit.
 • Conserveu la mostra a la nevera.
   

Dia d’entrega de l'orina

 • Aixequeu-vos al matí a la mateixa hora que el dia anterior.
 • Recolliu en el mateix flascó l’orina procedent de la primera micció del dia i tanqueu-lo definitivament.
 • Conserveu la mostra a la nevera fins portar-la al laboratori; feu-ho al més aviat possible.

Recollida orina espontània

Recollida orina espontània

 • Necessitareu un envàs estèril que tanqui hermèticament per poder recollir l'orina. Podreu obtenir-lo en farmàcies o sol·licitar-lo al laboratori.
 • Si esteu menstruant, espereu tres o quatre dies que desaparegui la menstruació, ja que els resultats de l’analítica podrien quedar alterats.
 • És convenient no estar en tractament amb medicaments antibiòtics.
 • No cal fer cap dieta especial el dia de recollida de la mostra.
 • Conserveu la mostra a la nevera mentre no la porteu al laboratori.


Per a la correcta recollida de la mostra (orina espontània) seguiu aquestes recomanacions:

 • Comenceu a orinar sense recollir la primera part de la micció. 
 • Interrompeu la micció.
 • Torneu a orinar, per recollir l'orina directament en l'envàs estèril, fins a omplir aproximadament 3/4 parts de la capacitat total.
 • Interrompeu una altra vegada la micció i acabeu d’orinar normalment.
 • Tanqueu hermèticament l’envàs estèril.
 • Conserveu la mostra a la nevera mentre no la porteu al laboratori.