Figueres

CLÍNICA BOFILL FIGUERES
Carrer Sant Llàtzer, 4,
17600 Figueres
Tel. 872 550999

Horari d' extraccions: Dilluns / Dimecres/ Divendres 9 a11h