TEST MIGRANYA (DAO)

La migranya és d'origen multifactorial i és conèix amb varies mutacions genètiques que provoquen la malaltia. Algunes persones i freqüentment familiars de parentiu pròxim, tenen o produeixen DiaminoOxidasa (DAO) en quantitats insuficients, per tant l'excés de l'histamina no és neutralitza i provoca la migranya.

Abans de fer l'extracció:

  • Omplir qüestionari. (document adjunt)
  • Cal estar en dejú mínim 8 hores
  • Es recomana evitar 1 setmana abans els fàrmacs inhibidors de la DAO:

Analgèsics, Antihistaminics, Antiarritmics, Antiasmàtics, Antidepresius, Mucolítics, Antisèptics, Diurètics, Anti-Reumàtics...

Sol·liciteu informació

* Camps obligatoris