TEST MELISA - AL.LÈRGIES I ENFERMETATS PER CONTACTE AMB METALLS

Amb una sencilla extracció de sang podrà conèixer quins metalls poden ser perjudicials per la seva salut.

Persones amb amalgames o implants dentals, ponts, pròtesis metàl.liques, plaques o cargols d'operacions de traumatologia, tatuatjes o piercings, que presenten síntomes d'aquestes enfermetats, o tenen trastorns de salut difús no relacionats amb un síndrome clàsic, es pot suspitar d'al.lèrgies a metalls i està justificada la sol.licitud del Test Melisa.