TEST D'INTOLERÀNCIA ALIMENTÀRIA

         L'estudi que li permet conèixer quins aliments perjudiquen la seva salut, i li poden donar: trastorns gastrointestinals, dermatològics, psicològics, neurològics, molèsties respiratòries, problemes d'obesitat, etc..

        Les condicions clíniques que s'han pogut relacionar amb intolerància alimentària i que en suprimir l'aliment o aliments, en més de dos terços dels casos, s'han produït millores evidents, són les següents:

  • Intolerància alimentària i obesitat

En persones obeses que no responen als tractaments habituals d'aprimament, s'ha experimentat pèrdues de pes, en suprimir de la dieta els aliments dels quals presenten una sensibilitat alta. 

  • Trastorns gastrointestinals (50%)

Dolors abdominals, constipació, diarrees, sindrome del còlon irritable. És la patologia que més indueix a pensar en una intolerància alimentària.

  • Processos dermatològics (16%)

Acne, èczema, psoriàsis, rash, urticària, picor.

  • Trastorns psicològics (11%)

Ansietat, letargia, depresió, fatiga, nàuses, hiperactivitat (principalment en nens)

  • Molèsties neurològiques (10%)

Mal de cap, migranya, marejos, vertigen.

  • Molèsties respiratòries (10%)

Asma, rinitis, dificultat respiratòria. En aquests casos es pot solapar amb un procés al.lèrgic.

  • Altres

Artritis, fibromiàlgia, articulacions inflamades. 

Informació addicional