LIFE LENGTH - EDAT BIOLÒGICA I ESTAT GENERAL DE SALUT

QUÈ SÓN ELS TELÒMERS?

Els telòmers són estructures d'ADN localitzades en els extrems dels cromosomes, i la funció és protegir la seva estructura i la informació que conté.

A mesura que les cèl.lules és divideixen, la longitut dels telòmers disminueix. Per aquest motiu, la determinació de la longitut dels telòmers és actualment el marcador més precís per estimar l'edat biològica de la persona i el seu estat general de salut.

 

PER QUÈ NECESSITO CONÈIXER LA MEVA EDAT BIOLÒGICA?

  • Perquè és un excel.lent indicador de l'estat de salut general.
  • Perquè pot encoratjar a les persones a prendre decisions saludables, que milloren la seva vida a curt i llarg termini, permetent modificar aquells hàbits acceleradors de l'envelliment.